نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29715

29715


سوابق علمی پژوهشی مهندس موسی خوران

مرتبه علمی: مربی

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

تلفن: 20-3330010-0611 داخلی 5679

فکس: 3336642-0611

ایمیل: m.khooran@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه شهید چمران اهواز

1381

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه  صنعتی اصفهان

1378

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

پلاستیسیته

مکانیک شکست

روش اجزای محدود

روش های عددی

مواد مرکب

آنالیزهای ارتعاشی

طراحی به کمک کامپیوتر