مرکز پردازش های سریع دانشگاه شهید چمران اهواز

 

جهت ورود به صفحه مرکز پردازش های سریع دانشگاه شهید چمران اهواز بر روی لینک زیر کلیک نمائید :

 

https://scu.ac.ir/web/hpc/main