معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

 

 

 

دکتر اسماعیل حجاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

e.hajjari@scu.ac.ir

تلفن:

06133330010 داخلی 5603

 

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مراحل اخذ و تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (122.9k)
مراحل اخذ و تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (15.2k)
فرم برگزاری جلسه دفاع دانلود (326.3k)
فرم برگزاری جلسه دفاع دانلود (806.5k)
نتیجه ارزشیابی دانلود (106.2k)
نتیجه ارزشیابی_ دانلود (36.5k)
مدارکی که بعدا از دفاع به همراه نسخه پایان نامه باید تحویل تحصیلات تکمیلی دانشکده گردد دانلود (174.1k)
مراحل دوره کارشناسی ارشد در دانشکده مهندسی دانلود (104.7k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانلود (422.5k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانلود (353.5k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان دانلود (70.6k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان دانلود (15.7k)
معادل سازی نمرات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (53.7k)
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانلود (47.8k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن دانلود (309.6k)

فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع دکترا

اسناد
عنوان توضیح دانلود
Ph.D. Proposal final فایل راهنما برای تهیه پروپوزال دکترا دانلود (39.4k)
فرم درخواست مجوز دفاع دانشجویان دکترا (PhD) دانشکده مهندسی دانلود (546.3k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی - اصلاحیه دانلود (605.8k)
دستورالعمل و راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی - اصلاحیه دانلود (423.0k)
فلوچارت مراحل دوره دکتری تخصصی دانلود (222.8k)
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دوره های دکتری (شامل کلیه دانشجویان ورودی 95 به بعد) دانلود (288.5k)
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دوره های دکتری (شامل کلیه دانشجویان تا ورودی 94) دانلود (379.8k)
فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دانلود (30.5k)
اجزاء یک پروپوزال دکتری دانلود (13.4k)
مدارکی که بعدا از دفاع باید تحویل تحصیلات تکمیلی دانشکده گردد دانلود (26.5k)
فرم تأیید اصلاحات پروپوزال دکترا دانلود (12.3k)
فرم پیشنهاد دفاع از تز دانلود (805.5k)
فرم 102کاربرگ مشخصات دانشجو جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانلود (15.5k)
فرم 103 خارج- فرم تعهد جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دانلود (13.2k)
صورتجلسه دفاع از پایان نامه دکترا دانلود (43.0k)
متن اعلان خبر دفاع از رساله در وبسایت دانشکده دانلود (12.3k)
گزارش نتیجه دفاع از پرپوزال دکترا دانلود (34.1k)
فرم گزارش کتبی پیشرفت کار 6 ماهه دانلود (27.2k)
گواهی صحت و اصالت پایان نامه دانلود (30.5k)
فرم 101 کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانلود (16.4k)
فرم تمدید سنوات دکترا دانلود (41.0k)
فرم ارزشیابی پایان نامه دکترا دانلود (36.7k)

امور پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای کار با پورتال دانشگاه_20130201_104736_20160207_124245 دانلود (1,381.5k)
فرم پروپوزال طرح پژوهشی_20130128_092929_20160207_124314 دانلود (125.0k)

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی دانلود (3,842.8k)
آیین نامه طرح های تحقیقانی داخلی از محل گرنت دانلود (294.9k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن_20171011_152347 دانلود (309.6k)
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دوره های دکتری (شامل کلیه دانشجویان تا ورودی 94)_20171011_152244 دانلود (379.8k)