معاون پژوهشی ،فناوری و ارتباط با جامعه

 

دکتر اسماعیل حجاری

دکتری مهندسی متالورژی(مهندسی مواد)

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: e.hajjari@scu.ac.ir

06133226600-9 داخلی 5603

وظایف معاونت پژوهشی

 

وظایف عمومی 

 1. تعیین و تدوین برنامه تحقیقاتی جهت دار گروه‌‌ها و دانشکده براساس نیازهای استان و کشور و با نظر اساتید گروه‌‌ها
 2. برنامه ریزی و اتخاذ سیاست‌‌های مناسب در زمینه گسترش فعالیت‌‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشکده در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و کشور
 3. نظارت بر اجرای مصوبات شوراهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری و دستورالعمل‌‌های داخلی دانشکده
 4. پیگیری امور ارجاعی از طرف حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
 5. تشویق و ترغیب اعضاء هیأت علمی دانشکده بر امر پژوهش و فناوری و پیگیری در خصوص فراهم کردن تسهیلات لازم
 6. ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده با همکاری مدیران گروه‌‌ها
 7. شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه، کمیسیون‌‌های مربوطه و شورای آموزشی پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 8. انجام مکاتبات اداری مرتبط با فعالیت‌‌های پژوهشی (شرکت در همایش‌‌ها، مأموریت‌‌های علمی و پژوهشی)
 9. برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای سمینارها، همایش‌‌ها، گردهمائی‌‌های علمی و کارگاه‌‌های دانشکده
 10. دبیر کمیته منتخب دانشکده

 

وظایف مربوط به مدیریت امور پژوهشی

 • نظارت بر چگونگی هزینه کرد اعتبار ویژه پژوهشی (Grant) و ارائه پیشنهاد برای اصلاح آن در صورت لزوم.
 • نیازسنجی کارگاه‌‌های آموزشی- پژوهشی و برگزاری آنها با هماهنگی و حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
 • تصویب طرح های تحقیقاتی (داخلی مورد تائید گروه آموزشی) در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارسال به کمیسیون های تخصصی مربوطه
 • پیگیری مراحل مصوب نمودن قطب‌‌های علمی دانشکده و حمایت و نظارت بر فعالیت آنها بعد از تصویب
 • پیگیری امور مربوط به تخلفات پژوهشی در دانشکده و ارسال به کارگروه تخلفات پژوهشی دانشگاه
 • پیگیری امور مربوط به انتشارات کتب (تصنیف، تالیف، ترجمه و گردآوری) اعضای هیات علمی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح‌‌های تحقیقاتی داخلی
 • حضور در جلسات هیأت تحریریه مجلات دانشکده به عنوان نماینده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 • برگزاری مراسم مرتبط با هفته پژوهش و سایر برنامه ها

 

وظایف مربوط به همکاری های بین الملل

 • پیگیری امور مربوط به همکاری‌‌های ملی و بین‌‌المللی و تفاهم‌‌ نامه‌‌ها با دانشگاه‌‌های خارجی.
 • تشویق دانشجویان دوره دکترا به استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور یا داخل کشور و برگزاری جلسه توجیهی برای آنان.
 • تشویق و فراهم سازی بستر لازم برای استفاده اساتید از فرصت مطالعاتی خارج از کشور
 • تشویق و فراهم سازی بستر لازم برای برقراری تحقیقات مشترک با اساتید دانشگاه‌‌های معتبر بین المللی
 • برگزاری دوره‌‌های رشته‌‌های مشترک تحصیلی با دانشگاه‌‌های معتبر بین المللی (مدرک دوگانه یا مدرک مشترک)

 

وظایف مربوط به کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 • ارتباط با سازمان‌‌ها و صنایع و هماهنگی برای جذب پروژه‌‌ها و عقد قراردادهای تحقیقاتی، مطالعاتی، مشاوره‌ای و فناوری
 • ارائه عناوین سازمان‌‌ها و صنایع در جلسات شورای دانشکده و پیگیری جهت مطرح شدن آنها در گروه‌‌ها و انتخاب مجری
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح‌‌های تحقیقاتی خارج از دانشگاه
 • پیگیری مراحل مصوب نمودن مراکز تحقیقاتی، پشتیبانی و نظارت بر عملکرد آنان بعد از تصویب
 • امور مربوط به کارآموزی
 • برنامه‌‌ریزی لازم برای توسعه پژوهش‌‌های بین رشته‌‌ای وتشکیل تیم‌‌های تحقیقاتی مشترک

 

وظایف مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • رسیدگی و نظارت بر امور کارگاه‌‌ها و آزمایشگاه‌‌های دانشکده با هماهنگی رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
 • نظارت و پیگیری جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی ضروری دانشکده و جلوگیری از خریدهای تکراری
 • نظارت بر استفاده بهینه از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی موجود و جلوگیری از رکود و خرابی تجهیزات
 • نظارت بر هزینه کرد بودجه تخصیصی تعمیرات و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده
 • برگزاری دوره ایمنی و سایر دوره های ضروری برای دانشجویان

 

وظایف مربوط به مرکز رشد فناوری و مرکز نوآوری و خلاقیت

 • هماهنگی با مرکز رشد فناوری به منظور برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌‌های مختلف ترویجی فوق برنامه در دانشکده جهت هدایت دانشجویان به سمت نوآوری و کارآفرینی
 • تشویق دانشجویان برای شرکت در دوره‌‌ها وکارگاه‌‌های مرکز رشد و مرکز نوآوری از طریق انجمن‌‌های علمی
 • هدایت ایده‌‌ها و نوآوری‌‌های دانشجویان به مرکز نوآوری و مرکز رشد فناوری
 • همکاری با انجمن‌‌های علمی برای گسترش فعالیت‌‌های علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری

 

وظایف مربوط به فناوری اطلاعات

 • پایش و نظارت بر وضعیت پورتال دانشکده و به‌‌روزرسانی مستمر آن
 • نظارت بر عملکرد مراکز کامپیوتری دانشکده

 

وظایف مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 • برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود با پژوهش و فناوری و تحصیلات تکمیلی
 • فراهم‌سازی عناوین تحقیقاتی کاربردی و موردنیاز جامعه (تقاضامحور) برای پایان نامه‌‌های تحصیلات تکمیلی
 • تائید اعتبار مجلات برای مقالات دانشجویان دوره دکتری جهت فارغ التحصیلی