دفترچه تلفن

حوزه ریاست دانشکده

 

آدرس :

اهواز - بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده مهندسی 

شماره تماس مستقیم دانشکده : 33337010 -061

شماره فکس دانشکده : 33336642 - 061

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی
دکتر ابراهیم حاجی دولو  رئیس دانشکده مهندسی  5601

 

hajidae@scu.ac.ir

 

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی

دکتر محمد سروش

معاون آموزشی 

5611

 

m.soroosh@scu.ac.ir

 

 

حوزه معاونت پژوهشی ، فناوری و ارتباط با جامعه

 

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی
دکتراسماعیل حجاری  معاون پژوهشی و فناوری 5603

 

e.hajjari@scu.ac.ir

 

 

گروه های آموزشی

 

گروه آموزشی  مدیر گروه  شماره داخلی 
مهندسی برق

دکتر علیرضا صفاریان

5630
مهندسی مکانیک 

دکترمحمدرضا صفاریان

5666
مهندسی متالورژی ( مواد )

دکتر محمد لاری بقال 

5681
مهندسی کامپیوتر

دکتر سید عنایت الله علوی

5701
مهندسی شیمی 

دکتر مرتضی مرادی 

5753