دفترچه تلفن

حوزه ریاست دانشکده

 

آدرس :

اهواز - بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده مهندسی 

شماره تماس مستقیم دانشکده : 06133226593

شماره فکس دانشکده : 06133226591

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی
دکتر غلامرضا اکبری زاده  رئیس دانشکده مهندسی  5601

 

g.akbari@scu.ac.ir

 

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی

دکتر محمد سروش

معاون آموزشی 

5611

 

m.soroosh@scu.ac.ir

 

 

حوزه معاونت پژوهشی ، فناوری و ارتباط با جامعه

 

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی
دکتراسماعیل حجاری  معاون پژوهشی و فناوری 5603

 

e.hajjari@scu.ac.ir

 

 

گروه های آموزشی

 

گروه آموزشی  مدیر گروه  شماره داخلی 
مهندسی برق

دکتر علیرضا صفاریان

5630
مهندسی مکانیک 

دکترعلیرضا نعیمی فرد

5666
مهندسی متالورژی ( مواد )

 دکترمحمدرضا توکلی شوشتری 

5681
مهندسی کامپیوتر

دکتر مرجان نادران طحان 

5701
مهندسی شیمی 

دکتر محمد ترکمان 

5753