روسای پیشین دانشکده مهندسی

 
 

 

 

دکتر بیژن میر عمادی

موسس دانشکده مهندسی

دوران ریاست: 1358-1357

دکترای فیزیک - دانشگاه ویندسور کانادا

دکتر مرتضی رزاز

دوران ریاست: 1364-1360

دکترای برق - دانشگاه سالفورد انگلیس

دکتر علی عنایت

دوران ریاست: 1365-1364

دکترای برق الکترونیک - دانشگاه منچستر انگلیس

دکتر محمد محمودیان شوشتری

دوران ریاست: 1367-1365

دکترای هیدرولیک آبهای زیرزمینی - دانشگاه ایالتی کلرادو آمریکا

 

دکتر علی سعیدیان

 دوران ریاست: 1372-1368

دکترای برق قدرت - دانشگاه نول آمریکا

دکتر محمد سیروس پاکباز

دوران ریاست:  1375-1372

دکترای راه و ساختمان ، ژئوتکنیک - دانشگاه ایلی نویز امریکا

دکتر سید عباس طباطبایی

دوران ریاست: 1379-1376

دکترای عمران ، راه و ترابری - دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر عبدالنبی کوثریان

دوران ریاست:  1383-1380

دکترای الکترونیک ، نیمه هادی ها - دانشگاه ساری انگلیس

 

 

دکتر سید قدرت الله سیف السادات

دوران ریاست: 1387-1384

دکترای برق قدرت - دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 

دکتر محمود جورابیان

دوران ریاست: 1391-1388

دکترای برق قدرت - دانشگاه باث انگلیس

 

 

دکتر حمیدرضا غفوری

دوران ریاست:  1395-1391

دکترای عمران - دانشگاه سوانزی انگلیس

دکتر کورش حیدری شیرازی

دوران ریاست : 1395-1399

دکترای مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دکتر ابراهیم حاجی دولو 

دوران ریاست : 1401-1399

دکترای مهندسی مکانیک - دانشگاه دالهوزی ( Dalhousie ) کانادا