نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29673

29673


 

دکتر امین رضا نقره آبادی

مرتبه علمی: استاداطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز   

تلفن: 20-33330010-061 داخلی5678

فکس: 33336642-061

ایمیل:Noghrehabadi@scu.ac.ir و Noghrehabadi@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

1385

                   

                     

مسئولیت های اجرایی

رئیس دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

تاکنون-1393

سردبیر مجله بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

تاکنون-1393

عضو کمیته تحقیقات سازمان آب وبرق خوزستان

تاکنون-1391

عضو هیات تحریریه مجله بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

تاکنون-1391

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

1393- 1392

دبیر کمیته بین الملل و سخنرانی­های کلیدی کنفرانس سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک

1393- 1392

معاون آموزشی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

1390-1392

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

1390- 1389

معاون گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

1389- 1388

راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی نانوسیالات، دانشگاه شهید چمران اهواز

1391-1392

راه اندازی آزمایشگاه انتقال حرارت، دانشگاه شهید چمران اهواز

1387- 1386

افتخارات و جوایز

پژوهشگر برتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

1392

استاد راهنمای پروژه کارشناسی ارشد برتر کشور، انجمن مهندسان مکانیک ایران

1392

پژوهشگر برتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

1391

پژوهشگر برتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

1389

انتخاب رساله دکترا به عنوان بهترین رساله دکترای مهندسی مکانیک کشور

1385

دانش آموخته برتر، دانشگاه صنعتی شریف

1379

                   

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

نانوسیالات

دینامیک سیالات محاسباتی

انرژی خورشیدی

محیطهای متخلخل

بهینه سازی

انرژی های نو

اطلاعات بیشتر

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه های هدایت شده

Homepage: nanofluid.ir