نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه ششم برای آقای دکتر امین نقره آبادی در فعالیت های پژوهشی

کسب رتبه ششم برای آقای دکتر امین نقره آبادی در فعالیت های پژوهشی


کسب رتبه ششم برای آقای دکتر امین نقره آبادی در فعالیت های پژوهشی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز اسامی 10 نفر اول عضو هیئت علمی که در فعالیت های پژوهشی شامل سمینار، مجلات، پایان نامه، کتب، طرح های داخلی، طرح های مشترک با دستگاه ها و ... بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، معرفی کرد. آقای دکتر امین نقره آبادی عضو هیات علمی گروه مکانیک در این لیست رتبه ششم را کسب نمودند