نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و مسئولان کتابخانه مرکزی

نشست مشترک اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و مسئولان کتابخانه مرکزی


نشست مشترک اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و مسئولان کتابخانه مرکزی


به دعوت ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز، نشست مشترکی با حضور تعدادی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و مسئولان بخشهای مختلف کتابخانه، در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد. در این نشست ریاست کتابخانه، خانم دکتر خادمی زاده ضمن خوش آمدگویی به اساتید محترم به معرفی کارشناسان کتابخانه مرکزی به همراه فعالیت های مربوطه پرداختند. اساتید محترم نیز نقطه نظرها و پیشنهادهایی جهت ارتقای خدمات کتابخانه از جمله تغییر سرویس دهی مخزن کتابهای انگلیسی از مخزن بسته و نیمه باز به مخزن باز و نیز علم سنجی گروه های مختلف و تعیین نقش آنها در جایگاه علمی دانشگاه مطرح نمودند.