نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نایب قهرمانی تیم شنای پسران دانشگاه شهید چمران اهواز

نایب قهرمانی تیم شنای پسران دانشگاه شهید چمران اهواز


نایب قهرمانی تیم شنای پسران دانشگاه شهید چمران اهواز

تیم شنای پسران دانشگاه شهید چمران اهواز در مسابقات شنای قهرمانی منطقه 4 کشور به مقام نایب قهرمانی این مسابقات دست یافت. سه تن از اعضای تیم اعزامی به نام های آقایان محمد رزاز،  محمد شیرالی و علی سرافراز از دانشجویان دانشکده مهندسی بودند. این موفقیت ارزشمند را به ایشان و تیم اعزامی تبریک می گوییم