نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پایگاه " فدراسیون سرآمدان علمی ایران "

معرفی پایگاه " فدراسیون سرآمدان علمی ایران "


معرفی پایگاه " فدراسیون سرآمدان علمی ایران "


بدینوسیله به استحضار می رساند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 1394 ، اقدام به تدوین آیین نامه حمایت از دستاوردهای علمی معتبر و راه اندازی فدراسیون سرآمدان علمی ایران ( Iran Science Elites Federation ) با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی کرده است . مطابق این آیین نامه به افرادی با دستاوردهای علمی معتبر ، برگزاری رویدادهای داخلی معتبر ، انتشار مقاله در مجلات معتبر ، ارائه سخنرانی در کنگره های معتبر بین المللی ، شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر و...مبالغ تشویقی پرداخت می شود .
جهت ورود به این پایگاه علمی می توانید از بخش لینک های مفید اقدام فرمایید