نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار " سرآغاز کار هنری ؛ خوانشی از رساله مارتین هایدگر "

سمینار " سرآغاز کار هنری ؛ خوانشی از رساله مارتین هایدگر "


سمینار " سرآغاز کار هنری ؛ خوانشی از رساله مارتین هایدگر "

سرآغاز کار هنری ؛

خوانشی از رساله مارتین هایدگر

 

ارائه دهنده :سرکار خانم  هانیه بصیری؛ دانشجوی دکتری معماری دانشگاه شهید بهشتی     

                            زمان سه شنبه ساعت 13 مورخ 26/8/94
  
               مکان : آتلیه 1 گروه معماری