نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر مرتضوی و دکتر مشهور به عنوان استادان با بیشترین استناد علمی

انتخاب دکتر مرتضوی و دکتر مشهور به عنوان استادان با بیشترین استناد علمی


انتخاب دکتر مرتضوی و دکتر مشهور به عنوان استادان با بیشترین استناد علمی

بر اساس گزارش واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، آقای دکتر مرتضوی و خانم دکتر مشهور به عنوان استادان برتر دانشگاه با بیشترین استناد علمی در سال 2016 انتخاب شدند.