نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیات علمی در دانشکده مهندسی

آخرین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیات علمی در دانشکده مهندسی


آخرین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیات علمی در دانشکده مهندسی

آخرین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیات علمی در دانشکده مهندسی که در فراخوان بهمن سال 92 شرکت کرده بودند، امروز برگزار گردید. به این ترتیب پرونده بررسی صلاحیت علمی این دسته از داوطلبان بسته شد و متقاضیان باید منتظر اعلام نتایج و ادامه کار خود در کمیته جذب دانشگاه باشند