اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی

 
محمد ترکمان

محمد ترکمان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 5755
پست الکترونیکی: 
یوسف تمثیلیان

یوسف تمثیلیان 

استادیار
شماره تماس: 06133330011-5754
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیف اله جمال پور

سیف اله جمال پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میلاد محمره نژاد ربیعه

میلاد محمره نژاد ربیعه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی مرادی

مرتضی مرادی 

استادیار
شماره تماس: 5753
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 5 نتیجه