اعضای هیات علمی

امین رضا نقره آبادی

امین رضا نقره آبادی

امین رضا نقره آبادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 5678
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آذر - فاطمه بررسی تئوری و تجربی تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد جت پمپ مایع-گاز کارشناسی ارشد 1394/11/07
احسان ایزدپناهی بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت برروی صفحه‌ی در حال کش آمدن توسط نانوسیال کارشناسی ارشد 1392/11/27
محسن اسلامی بررسی ناپایداری نانو کلیدهای الکترواستاتیک در حضور دی‌الکتریک کارشناسی ارشد 1391/12/23
علی اسماعیلی نسب بررسی تئوری و تجربی تاثیر استفاده از نانو سیالات بر بازده حرارتی و الکتریکی صفحات فتوولتائیک- حرارتی کارشناسی ارشد 1393/06/31
کسری ایوبی ایوبلو مدل‌سازی انتقال حرارت و ذوب مواد تغییر فازدهنده غیر نیوتنی شبه پلاستیک در میان دو لوله هم محور متخلخل کارشناسی ارشد 1397/11/30
امین بازوند بررسی پارامترهای عملکردی سایکلونهای جدا کننده گازی کارشناسی ارشد 1390/07/30
امین بازوند بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد جت پمپ با هندسه جدید دکتری
عباس باقری بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال ها در مبدل حرارتی دولوله ای. کارشناسی ارشد
امیر بهسرشت تحلیل تجربی عملکرد یک سیستم تهویه مطبوع هیبریدی – خورشیدی کارشناسی ارشد 1391/07/25
علی بهسرشت بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد در محیط متخلخل اشباع شده توسط نانوسیال کارشناسی ارشد 1391/07/25
مزدک پارسی شبیه سازی عددی جریان آشفته دوفازی در جداکننده گاز جامد با استفاده از دیدگاه اویلری-لاگرانژی کارشناسی ارشد 1389/06/29
رشید پوررجب بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری توسط نانوسیالات در یک کانال کارشناسی ارشد 1391/12/22
رشید پوررجب مطالعه تجربی ضریب اصطکاک و عدد ناسلت نانوسیالات هیبریدی درون لوله شیاردار دکتری 1399/04/02
علی پورعباسی بررسی خصوصیات حرارتی نانوسیالات هیبریدی بر پایه‌ی نانوذرات کربن کارشناسی ارشد
محمدحسین حیدرشناس شبیه سازی بایو حسگرهای ساندویچی بر اساس شناسائی آنزیم کارشناسی ارشد 1395/06/28
امین حسینی تحلیل تجربی و ترمو- اقتصادی یک سیستم ترکیبی شامل سیکل تبرید و شیرین سازی آب با جت پمپ دکتری
امیر حق پرست تحلیل ناپایداری نانوکلیدهای الکترواستاتیک در حضور نیروهای بین مولکولی با استفاده از تئوری گرادیان کرنش و در نظر گرفتن اثرات تنش سطحی کارشناسی ارشد 1395/06/29
ریحانه دارایی نژادفرد مدل سازی ریاضی و شبیه سازی فشار گذرای مخازن نفتی چندلایه ای چند فازی حساس به فشار کارشناسی ارشد 1396/06/26
سجاد رمضانی جلفایی شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی فرایند ازدیاد برداشت نفت به کمک نازل چند گانه تزریق گاز کارشناسی ارشد 1399/11/29
ابراهیم یزدانی پناهی بررسی اثر نیروی مویینگی بر ناپایداری کلیدهای نانوالکترواستاتیک کارشناسی ارشد 1390/12/22
حسین زرگرطالبی بررسی عددی شرط مرزی میانی انتقال حرارت در محیط نیمه متخلخل کارشناسی ارشد 1390/12/22
پویان سلامت بررسی تحلیلی انتقال حرارت جابجایی نانو سیال‌ها بر روی صفحه‌ی در حال کش آمدن کارشناسی ارشد 1392/11/28
سلطانی-محمد بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی و شرایط بهره برداری بر عملکرد جت پمپ مایع-گاز کارشناسی ارشد 1394/06/31
شالبافی-فرشید بررسی تاثیر ابعاد کوچک بر ناپایداری نانو کلیدهای الکترواستاتیک در حضور نیروی موئینگی کارشناسی ارشد 1394/06/29
امین صمیمی بهبهان بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه های پر شده توسط نانوسیال کارشناسی ارشد 1391/06/19
امین صمیمی بهبهانی شبیه‌سازی عددی فرآیند ذوب و انجماد مواد تغییر فاز دهنده بهبودیافته با نانوذرات در محیط‌های متخلخل دکتری 1397/12/08
ابراهیم طاوسی بررسی آزمایشگاهی و عددی پارامترهای موثر بر طول گلوگاه اختلاط در جریان دوفازی در لوله افقی کارشناسی ارشد 1396/11/16
علی طهماسبی بررسی انتقال جرم و حرارت جابجایی طبیعی همبسته درون محفظه بسته قسمتی متخلخل پرشده با نانوسیال با مدل عدم تعادل حرارتی کارشناسی ارشد 1395/06/31
محمد عباسپور شبیه‌سازی توزیع ذرات معلق در فضای داخل به روش ناحیه‌ای هوا کارشناسی ارشد 1396/07/05
محمدرضا عصاره بهینه‌سازی ابعاد و محل قرارگیری نمونه‌های استوانه‌ای درون محفظه توخالی فوم متخلخل PCM غنی شده با نانو ذرات طی فرآیند ذوب دکتری
عصاره-محمدرضا تاثیر تئوری‌های غیرکلاسیک در بررسی ناپایداری نانوکلیدهای مغروق در الکترولیت کارشناسی ارشد 1394/06/29
علی پوردشت بزرگ-فرخ تحلیل پایداری جریان دوفازی لایه ای مایع - گاز درون لوله افقی دکتری 1398/02/18
سیدمحمد علوی بررسی عددی عملکرد نازل در جت پمپ گاز-گاز کارشناسی ارشد
محمد قلم باز بررسی جریان و انتقال حرارت لایه مرزی آرام نانوسیالات روی صفحه تخت دکتری 1393/04/02
میرزایی-رضا حل معادلات تشابهی نانوسیالات ویسکوالاستیک با استفاده از الگوریتم‎های بهینه‎سازی هوشمند کارشناسی ارشد 1393/11/05
زهرا مرعشی بررسی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی آمیخته نانوسیالها بین دو لوله دایروی عمودی هم محور کارشناسی ارشد 1392/11/27
مجتبی مروج تحلیل تجربی عملکرد کلکتور خورشیدی با هندسه مخروطی و بررسی تاثیر استفاده از نانوسیال دکتری 1395/09/03
عبدالرحیم مقدم دزفولی شبیه سازی جریان سیال در موتور حفاری درون چاهی کارشناسی ارشد 1390/04/20
حمید منتظری نجف آبادی مدل‌سازی عددی میکروپمپ الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد 1391/07/26
محمد مهدوی منش شبیه سازی عددی جریان دو فازی، در بستر گاز-جامد، از دیدگاه اویلر- لاگرانژ کارشناسی ارشد 1390/04/21
ایمان نظری صیاد طراحی بهینه پارامترهای هندسی جت پمپ مایع-گاز به کمک الگوریتم های ژنتیک و زنبورعسل کارشناسی ارشد 1395/06/28
شماره تماس: 5678
اتاق: -
پست الکترونیکی: