اعضای هیات علمی

محمدجواد رشتی

محمدجواد رشتی

محمدجواد رشتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه

مقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ریام ابراهیم عبدالواحد سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری با استفاده از بهینه ساز عقاب طلایی - مدل جنگل تصادفی بهبود یافته کارشناسی ارشد 1401/04/21
مهدی بغلانی بهبود تصمیم مهاجرت سوئیچ برای تعادل بار در شبکه تعریف شده مبتنی بر نرم افزار (SDN) کارشناسی ارشد
اسماعیل بهرامی کاهش حملات نفی سرویس مبتنی بر SDN / NFV از طریق دفاع هدف متحرک کارشناسی ارشد
هانیه پرواز ارزیابی سرقت ادبی بین زبانی با روش های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد
ابراهیم ریاض ماضی تشخیص نفوذ در شبکه ها با استفاده از الگوریتم گورکن عسلی با سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی بهبود یافته کارشناسی ارشد 1401/04/21
عمارهادی عطیه بهبود مصرف انرژی برای شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از تکنیک شبکه سازی تعریف شده نرم افزاری کارشناسی ارشد
علیرضا قنواتی پیاده سازی ارتباطات پارتیشن بندی شدهMPI توسط شتاب دهنده شبکه کارشناسی ارشد
مبجل کاظم نجم طبقه بندی متن با استفاده ازشبکه های عصبی عمیق برای افزایش دقت کارشناسی ارشد
محمدامین مشک تبدیل پرس و جو های فنی به کد برنامه نویسی با استفاده از دانش بیرونی کارشناسی ارشد
مهسا ابریشمی ترجمه ماشینی تمرکزگرا با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1398/11/30
حیدر الرکابی حفظ حریم خصوصی مالکان داده ها بر اساس رویکرد ناشناس سازی برای جمع آوری داده ها در شهرهای هوشمند کارشناسی ارشد 1400/04/28
ایهاب المحمودی پروتکلهای IOT در سیستم عاملهای بی درنگ کارشناسی ارشد 1400/07/19
سعید خسروی ارائه یک مدل معماری چند پروکسی مبتنی بر اولویت پاسخ برای پروتکل CoAP کارشناسی ارشد
فاطمه رحمانی زاده بهبود مقیاس‌پذیری صفحه‌کنترل در شبکه‌های نرم‌افزار‌محور کارشناسی ارشد
علی رسول چیجان یک مکانیزم کنترل دسترسی فاقد گواهینامه با کمک مه برای جلوگیری از تبانی و سپردن کلید در بسترهای IoT کارشناسی ارشد 1400/04/26
فائز شریف جابر پروتکل کشف همسایه با انرژی کارآمد و تأخیر آگاه مبتنی بر PSO با دوره زمانی فعالیت بهینه در محیط IoT کارشناسی ارشد 1400/04/26
حمید لعیبی علی بهبود مصرف انرژی در شبکه های اینترنت اشیا با سیکل خواب کارشناسی ارشد
علی فاروق فواد یک الگوریتم خوشه بندی دروازه مبتنی بر PSO برای مدیریت منابع در محیط IoT کارشناسی ارشد 1400/04/26
محمد کریم رشید حفظ حریم خصوصی کاربران در دستگاه‌های IOT با استفاده از کاهش ویژگی شاهین هریس و طبقه بندی یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1401/03/16
فاطمه محمدی امین بهبود کیفیت سرویس خاص منظور در پروتکل کوئیک کارشناسی ارشد
بسام محمد حسن مکانیزم احراز هویت با حفظ حریم خصوصی مکان، مبتنی بر شبه هویت در محیط مراقبت سلامت کارشناسی ارشد 1400/04/26
نزار محمد زکی مکانیسم کشف هوشمند برای دستگاههای اینترنت اشیاء با استفاده از مدل کلاینت سرور کارشناسی ارشد 1401/04/22
اکرم میهن پور تشخیص رفتار انسان در ویدئو با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1398/06/31
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: