اعضای هیات علمی

لاله فتاحی

لاله فتاحی

لاله فتاحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 5749 - 061-33330012
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کیمیا حیدری مطالعه اثر کفی کفش بر توزیع تنشهای ایجاد شده در کف پا در اثر برخورد با سطح کارشناسی ارشد
علی کمالی تحلیل بیومکانیکی ستون فقرات کمری تحت بارگذاری‌های مختلف کارشناسی ارشد 1402/11/30
محمد صداقتی به‌روزرسانی مدل اجزای محدود صندلی خودرو با استفاده از پارامترهای مودال تجربی کارشناسی ارشد 1401/06/30
اسماعیل نیسی زاملی مطالعه اثر کفی کفش بر توزیع تنشهای ایجاد شده در کف پا در اثر برخورد با سطح کارشناسی ارشد
شماره تماس: 5749 - 061-33330012
اتاق: -
پست الکترونیکی: