کارکنان

 

نام و نام خانوادگی   سمت   شماره داخلی 
فردوس حسین پور مسئول دفتر گروه مکانیک 5666
رزاق مجدم  کارگاه جوشکاری 5694
عبدالرزاق مولایی کارگاه اتو مکانیک  5695
احمد دهقان  کارگاه ماشین ابزار 5696
جهان جهانبخشی  آزمایشگاه سیالات  5697
پروانه افشاری آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 5718