افتخارات


کسب رتبه اول مرحله نیمه نهایی بیست و یکمین المپیاد دانشجویی توسط خانم فاطمه راسخی دانشجوی گروه کامپیوتر