مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک دانلود (221.2k)
مشخصات کلی،برنامه آموزشی و سرفصل دروس مهندسی مکانیک دانلود (4,666.5k)
راهنمای انتخاب واحد دانشجویان 89 به بعد دانلود (2,241.8k)
چک لیست کارشناسی مکانیک دانلود (52.6k)

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی ارشد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
چک لیست سیستم های انرژی کارشناسی ارشد دانلود (103.1k)
چک لیست گرایش انرژی های تجدیدپذیر دانلود (682.5k)
کاتالوگ و سیلابس جدید ارشد و دکتری مکانیک دانلود (17,384.1k)
کاتالوگ گرایش سیستمهای انرژی دانلود (1,214.1k)
شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد دانلود (309.6k)
چک لیست رشته مهندسی سیستمهای انرژی- گرایش تکنولوژی انرژی دانلود (243.5k)
چک لیست ارشد مکاترونیک دانلود (236.1k)
چک لیست ارشد طراحی کاربردی گرایش جامدات دانلود (390.3k)
چک لیست ارشد طراحی کاربردی - دینامیک و ارتعاشات دانلود (307.6k)
چک لیست ارشد تبدیل انرژی گرایش سیالات دانلود (314.5k)
چک لیست ارشد تبدیل انرژی گرایش انتقال حرارت دانلود (317.1k)

مقطع دکترا

مقطع دکترا

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم درخواست مجوز دفاع از پایان نامه دکترا دانلود (546.3k)
کاتالوگ و سیلابس جدید ارشد و دکتری مکانیک دانلود (17,384.1k)
کاتالوگ گرایش مکاترونیک دانلود (681.7k)
فرم تأییدیه انجام اصلاحات پروپوزال دکتری دانلود (16.3k)
چک لیست دکتری مکانیک دینامیک دانلود (302.0k)
چک لیست دکتری مکانیک جامدات دانلود (307.8k)
چک لیست دکتری تبدیل انرژی دانلود (305.5k)

متفرقه

اسناد دیگر

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مصاحبه با جناب آقای دکتر نادران طحان دانلود (75.0k)
سیلابس دروس گروه مکانیک 19-7-93 دانلود (3,283.9k)
دستور کار با نرم افزار Pulse Labshop دانلود (3,810.4k)
تاریخچه دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (153.1k)