فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سرفصل دروس ارشد-همه گرایشها دانلود (9,338.8k)
فرمت گزارش کارآموزی مهندسی مواد دانلود (89.1k)
فرمت پروپوزال کارشناسی ارشد دانلود (119.0k)
فرم درخواست کار دانشجویی (حل تمرین) دانلود (13.0k)
فرم تمدید سنوات کارشناسی ارشد دانلود (38.9k)
فرم تمدید سنوات دکتری دانلود (29.4k)
فرم تأیید اصلاحات پروپوزال دکتری دانلود (36.1k)
فرم استفاده از آزمایشگاه خارج از ساعت اداری دانلود (45.0k)
فرم احراز بسندگی زبان خارجی - ویژه دانشجویان دکتری دانلود (41.1k)
فرم اخذ مجوز تردد تابستان 1402 دانلود (30.3k)
فایل راهنما برای تهیه پروپوزال دکترا دانلود (40.5k)
فرم نمره تک درس برای لیستی از دانشجویان دانلود (29.9k)
فرم تمدید سنوات دکتری دانلود (563.7k)
فرم تک نمره دانلود (20.5k)
فرم 3-2-1 درخواست برگزاری دفاع کارشناسی ارشد دانلود (226.0k)
فرم 3-2-1 درخواست برگزاری دفاع دکتری دانلود (227.4k)
شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد- ورودی ۱۳۹۹ و پس از آن دانلود (383.9k)
شیوه نامه دوره دکتری- ورودی ۱۳۹۷ و پس از آن دانلود (400.9k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ورودی 97 به بعد- دانشگاه چمران اهواز دانلود (827.3k)
سرفصل دروس کارشناسی دانلود (2,698.6k)
سرفصل دروس دکتری دانلود (1,340.7k)
سرفصل دروس ارشد شناسایی دانلود (1,313.5k)
سرفصل دروس ارشد خوردگی دانلود (5,508.0k)
سرفصل دروس ارشد جوشکاری دانلود (1,230.5k)
دروس پایه و تخصصی کارشناسی دانلود (373.5k)