اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد

نمایش 17 نتیجه
از 1
 
مصطفی اسکندری

مصطفی اسکندری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا توکلی شوشتری

محمدرضا توکلی شوشتری 

استادیار
شماره تماس: 06133330011-19 داخلی 5723
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسماعیل حجاری

اسماعیل حجاری 

دانشیار
شماره تماس: 33226600-9 داخلی 5687
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی خراسانیان

مهدی خراسانیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا دهملایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن ریحانیان

محسن ریحانیان 

دانشیار
شماره تماس: 5684
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل رنجبر

خلیل رنجبر 

استاد
شماره تماس: 098-611-3330010-19ex
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهره صادقیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحمید صباحی

عبدالحمید صباحی 

مربی
شماره تماس: 5685
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحسن صدرالسادات زاده

سیدمحسن صدرالسادات زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین عبداله زاده

امین عبداله زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدرضا علوی‌ زارع

سیدرضا علوی‌ زارع 

دانشیار
شماره تماس: 061-33330010-19-ext5724
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیل اله قیصری

خلیل اله قیصری 

دانشیار
شماره تماس: 5680
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی یگانه

مهدی یگانه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد لاری بقال 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهنام لطفی 

دانشیار
شماره تماس: 5727
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدروح اله موسوی

سیدروح اله موسوی 

استادیار
شماره تماس: 06133226600-9 داخلی 5685
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 17 نتیجه
از 1