فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها ، جداول و آئین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم تمدید پروژه کارشناسی دانلود (27.0k)
فرم نتیجه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (38.0k)
فرم تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۰ دانلود (257.4k)
فرم تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۰ دانلود (58.9k)
فرم اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد برای تعیین استاد راهنما دانلود (465.3k)
فرم اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد برای تعیین استاد راهنما دانلود (25.8k)
تغییرات برنامه درسی نیمسال اول ۱۴۰۲ گروه برق مورخ 13-6-1402 دانلود (96.7k)
برنامه دروس تحصیلات تکمیلی برق در نیم سال اول 1403-1402 (ویرایش ۲) دانلود (354.7k)
برنامه دروس کارشناسی برق در نیم سال اول 1403-1402 (ویرایش ۲) دانلود (567.5k)
فرم اخذ مجوز تردد تابستان 1402 دانلود (74.6k)
فرم اخذ مجوز تردد تابستان 1402 دانلود (30.0k)
فرم احراز بسندگی زبان خارجی - ویژه دانشجویان دکتری دانلود (289.0k)
فرم احراز بسندگی زبان خارجی - ویژه دانشجویان دکتری دانلود (63.3k)
چک لیست گرایش های کارشناسی ارشد برق -ویرایش ۱ دانلود (518.9k)
برنامه ترم بندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق- ویرایش ۴ دانلود (711.7k)
برنامه دروس تحصیلات تکمیلی برق در نیم سال دوم 1402-1401 (ویرایش ۲) دانلود (440.3k)
برنامه دروس کارشناسی برق در نیم سال دوم 1402-1401 (ویرایش ۳) دانلود (593.5k)
فرم درخواست کار دانشجویی (حل تمرین) دانلود (14.0k)
فرم نمره تک درس برای لیستی از دانشجویان دانلود (29.9k)
برنامه کلی دروس گروه مهندسی برق در نیمسال اول ۱۴۰۱ دانلود (364.1k)
برنامه ترم بندی دروس کارشناسی مهندسی برق- ویرایش ۴ دانلود (484.9k)
فرمت گزارش کارآموزی مهندسی برق دانلود (86.9k)
برنامه دروس کارشناسی برق - نیمسال اول1402-1401-و۲ دانلود (511.9k)
برنامه دروس تحصیلات تکمیلی برق- نیمسال اول 1402-1401-و۲ دانلود (331.6k)
فرم استفاده از آزمایشگاه خارج از ساعت اداری دانلود (39.5k)
فرم تأیید اصلاحات پروپوزال دکتری دانلود (35.2k)
فرم تمدید سنوات کارشناسی ارشد دانلود (38.2k)
فرم تمدید سنوات کارشناسی ارشد دانلود (78.1k)
فرم تمدید سنوات دکتری دانلود (28.6k)
فرم تعریف پروژه کارشناسی - چهار گرایش مهندسی برق دانلود (56.9k)
فایل راهنما برای تهیه پروپوزال دکترا دانلود (39.4k)
فرمت پروپوزال کارشناسی ارشد دانلود (119.0k)
چک لیست کارشناسی برق - گرایش مخابرات دانلود (339.8k)
چک لیست کارشناسی برق - گرایش کنترل دانلود (344.8k)
چک لیست کارشناسی برق - گرایش الکترونیک دانلود (345.8k)
چک لیست کارشناسی برق - گرایش قدرت دانلود (346.8k)
برنامه دروس تحصیلات تکمیلی برق - نیم سال دوم 1401-1400 - و۱ دانلود (453.6k)
برنامه دروس کارشناسی برق - نیم سال دوم 1401-1400 - و۱ دانلود (565.6k)
شیوه نامه دوره دکتری- ورودی ۱۳۹۷ و پس از آن دانلود (400.9k)
شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد- ورودی ۱۳۹۹ و پس از آن دانلود (383.9k)
شیوه نامه اجرایی کارشناسی ورودی 97 به بعد- دانشگاه چمران اهواز دانلود (827.3k)
برنامه دروس تحصیلات تکمیلی برق - نیم سال اول 1401-1400 - با کد درس- و۲ دانلود (349.3k)
برنامه دروس کارشناسی برق - نیم سال اول 1401-1400 - با کد درس - و۲ دانلود (563.6k)
سرفصل دروس و برنامه کلی دوره کارشناسی دانلود (7,257.7k)
سرفصل دروس و برنامه کلی دوره کارشناسی ارشد و دکترا دانلود (15,311.0k)
فرم 3-2-1 درخواست برگزاری دفاع دکتری دانلود (227.4k)
فرم 3-2-1 درخواست برگزاری دفاع کارشناسی ارشد دانلود (226.0k)
فرم تقاضای بررسی درخواست دانشجو دانلود (46.7k)
فرم تمدید سنوات دکتری دانلود (563.7k)
فرم تک نمره دانلود (20.5k)