اعضای هیات علمی

نمایش 29 نتیجه
از 1
 
فریبا افتخار

فریبا افتخار 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا اکبری زاده

غلامرضا اکبری زاده 

استاد
شماره تماس: 06133738106
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کریم انصاری اصل

کریم انصاری اصل 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 14
پست الکترونیکی: 
محمود جورابیان

محمود جورابیان 

استاد
شماره تماس: 0611-33367008
اتاق: دانشکده مهندسی، طبقه اول، روبروی دفتر گروه برق
پست الکترونیکی: 
مرتضی رزاز

مرتضی رزاز 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3360428
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد سروش

محمد سروش 

استاد
شماره تماس: 06133226600-12-5641
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 
سیدقدرت اله سیف السادات

سیدقدرت اله سیف السادات 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا صفاریان

علیرضا صفاریان 

دانشیار
شماره تماس: 0613330010-20 ،داخلی 5735
اتاق: دانشکده مهندسی، طبقه دوم، ابتدای راهروی جنب مرکز کامپیوتر، روبروی آزمایشگاه متالوگرافی
پست الکترونیکی: 
یوسف صیفی کاویان

یوسف صیفی کاویان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن صنیعی

محسن صنیعی 

دانشیار
شماره تماس: 19-33330012-061
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهسا صنعتی زاده

مهسا صنعتی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرزاد عجبی

شهرزاد عجبی 

استادیار
شماره تماس: 3330010-9(5644)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوید علایی شینی

نوید علایی شینی 

استادیار
شماره تماس: 0611-3330011-5641
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین فرزین

حسین فرزین 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده مهندسی، طبقه اول، راهروی سابق عمران، روبروی کلاس 207
پست الکترونیکی: 
ابراهیم فرشیدی

ابراهیم فرشیدی 

استاد
شماره تماس: 06133330012-20 داخلی 5638
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا کیانی نژاد

رضا کیانی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 06133337010
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد کرامت زاده

مهرداد کرامت زاده 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومان کعبی

هومان کعبی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن کلانتری میبدی

محسن کلانتری میبدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالنبی کوثریان

عبدالنبی کوثریان 

استاد
شماره تماس: 33330011-19 (061)- داخلی 5633
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی‌مراد محمودی

علی‌مراد محمودی 

دانشیار
شماره تماس: 5734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدسعیداله مرتضوی

سیدسعیداله مرتضوی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهه مشهور

الهه مشهور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی منادی

مهدی منادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدسجاد موسی پور

سیدسجاد موسی پور 

دانشیار
شماره تماس: 5637
اتاق: دانشکده مهندسی، طبقه اول، راهروی برق، روبروی کلاس 214
پست الکترونیکی: 
مهدی نادری سورکی

مهدی نادری سورکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان نامجو

احسان نامجو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد نبی پور

محمد نبی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید نمازی

سعید نمازی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 29 نتیجه
از 1