تماس با ما

 

آدرس: اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی - گروه برق

 
خط مستقیم دفتر گروه برق: ۰۶۱۳۳۲۲۶۷۸۲
 
مرکز تلفن دانشگاه : 9-06133226600
شماره داخلی دفتر گروه برق : 5630، 5631 و 9707
 

آدرس ایمیل : elec.eng@scu.ac.ir

کد پستی: ۶۱۳۵۷۸۵۳۱۱