درباره گروه

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۷۷ با همکاری گروه آمار دانشکده علوم، با نام "گروه آمار و کامپیوتر" در مقطع کارشناسی نرم افزار آغاز به کار نمود. در سال ۱۳۸۲ به عنوان گروه مستقل کامپیوتر به دانشکده مهندسی منتقل گردید و از آن سال تاکنون به عنوان یکی از فعالترین گروه های دانشگاه در لبه ی علم و تکنولوژی به تربیت نیروی متخصص مهندسی کامپیوتر در گرایشها و مقاطع مختلف زیر پرداخته است:

- مقطع کارشناسی: گرایش نرم افزار (تمرکزهای تخصصی شبکه های کامپیوتری و هوش مصنوعی) 

- مقطع کارشناسی ارشد: گرایش هوش مصنوعی (از سال ۱۳۸۷)

- مقطع کارشناسی ارشد: گرایش معماری سیستمها (از سال 1397)

- مقطع کارشناسی ارشد: گرایش هوش مصنوعی (از سال 1397، دانشجویان بین الملل)

هم اکنون، گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی علاوه بر یک سایت کامپیوتر دارای چندین آزمایشگاه تخصصی با عناوین زیر است:

  • آزمایشگاه شماره 1 (کلاس سمعی-بصری برای دانشجویان کارشناسی ارشد)
  • آزمایشگاه شماره 2 (دروس آزمایشگاهی پایگاه داده ، سیستم عامل ، کارگاه کامپیوتر)
  • آزمایشگاه شماره 3 (دروس آزمایشگاهی مدارهای منطقی ، مهندسی معماری ، ریزپردازنده و آزمایشگاه شبکه)
  • آزمایشگاه شماره ۴ (آزمایشگاه مهندسی نرم افزار)
  • مرکز پردازشهای سریع
  • آزمایشگاه هوش مصنوعی (تجهیزات GPU)

علیرغم توسعه این گروه در سالهای اخیر، نظر به صنعتی بودن منطقه و نیاز شدید به متخصصین این رشته در تمامی حوزه ها و صنایع، پیشبرد و توسعه ی هرچه بیشتر گروه کامپیوتر تا رسیدن به قطب علمی و تحقیقاتی در زمینه ی فناوری اطلاعات و کامپیوتر در منطقه، مدنظر می باشد.