نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29351

29351


سوابق علمی - پژوهشی دکتر محسن ریحانیان

مرتبه علمی: دانشیار 

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5684

فکس: 33336642-061

ایمیل: m.reihanian@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی مواد تغییر شکلهای بسیار شدید از دانشگاه شیراز

1386

فرصت مطالعاتی دانشگاه اوزاکای ژاپن تحت نظر Professor N. Tsuji

1385

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد از دانشگاه شیراز

1379

کارشناسی مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات از دانشگاه شیراز

1377

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه

مدیر گروه مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

1393-1388

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

تغییر شکلهای بسیار شدید

آنالیز شکست

مواد ترکیبی زمینه فلزی

مواد نانو ساختار

آلیاژهای آلومینیم

 

اطلاعات بیشتر