نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

28076

28076


محل اخذ مدرک

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

زمان اخذ

دانشگاه تهران

کارشناسی

مهندسی مواد

متالورژی صنعتی

1380

دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد

1382

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری

مهندسی مواد

مواد

1391