نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25999

25999


نام و نام خانوادگی :  حسن حکمت                       دانشکده : فنی و مهندسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی معماری ( دانشگاه امام خمینی < ره > - فزوین )

تلفن داخلی : 5782

email : h.hekmat@scu.ac.ir