نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25976

25976


نام : محمود                    نام خانوادگی : جورابیان 

تاریخ تولد : 1340          شغل :
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

محل کار :
دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی - گروه برق

دورنگار :
3337010 - 0611

سوابق تحصیلی : 

مقطع تحصیلی

رشته

محل تحصیل

تاریخ 

کارشناسی

برق

آمریکا

1982 میلادی

کارشناسی ارشد

برق

آمریکا

1984 میلادی

دکترا

برق

انگلستان

1996 میلادی