نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

40500

40500


دکتر مرتضی مرادی
(Dr. Morteza Moradi)

 استادیار
مدیر گروه مهندسی شیمی و نفت

 

اطلاعات تماس


اهواز، ابتدای بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی 

تلفن: 20-33330010-061، داخلی  5753
نمابر:  33336642-061

ایمیل: m.moradi@scu.ac.ir


سوابق تحصیلی


دکترای مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان   ۱۳۹۴-۱۳۹۰
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- دانشگاه تهران     ۱۳۸۷-۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی شیمی - دانشگاه تهران           ۱۳۸۵-۱۳۸۱زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه


۱-  فرآیندهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی: طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی فرآیندهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی   
۲-انرژی­های تجدیدپذیر: ساخت، شبیه سازی و مدلسازی پیل های سوختی و ...             
۳- فرآیندهای جداسازی: فرآیندهای غشایی، تصفیه آب و پساب و ... 
۴- فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت (EOR): روش های شیمیایی، حرارتی و ...  
۵- نانوکاتالیست و مهندسی واکنش های شیمیایی: طراحی راکتورهای شیمیایی، سنتز نانوکاتالیست