نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39358

39358


Untitled Document

علی مراد محمودی
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

گروه برق ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   5741
ایمیل:

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق مخابرات از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز تاریخ اخذ مدرک : 1382/06/31
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز تاریخ اخذ مدرک : 1384/06/05

  • دکترا مهندسی برق و الکترونیک مخابرات از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز تاریخ اخذ مدرک : 1388/11/21
  •  

    کارگاه های آموزشی

     

    اطلاعات پژوهشی