نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39309

39309


Untitled Document

ابراهیم فرشیدی
مرتبه علمی: استاد
هیات علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

برق ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   5638
ایمیل: 

سوابق تحصیلی

 •  - کارشناسی: مهندسی برق گرایش الکترونیک، 1374، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  - کارشناسی ارشد: مهندسی برق گرایش الکترونیک، 1376، دانشگاه صنعتی شریف

  - دکترا: مهندسی برق گرایش الکترونیک، 1386، دانشگاه صنعتی اصفهان 

  زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

  اطلاعات پژوهشی

  کتاب ترجمه شده