نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

40643

40643


 
 

خوزستان، اهواز، ‌بلوار گلستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی و نفت

مرکز تلفن دانشگاه: ۲۰ - ۰۶۱۳۳۳۳۰۰۱۰

شماره داخلی دفتر گروه مهندسی شیمی ونفت: ۵۷۵۳

شماره فکس مستقیم دانشکده: ۰۶۱۳۳۳۳۶۶۴۲

آدرس ایمیل: Chemeng@scu.ac.ir