نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39325

39325


Untitled Document

دکتر نوید علایی شینی
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

برق ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی: 5646  
ایمیل 

navid_alaei@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ گرفتن مدرک
: 1378/6/31

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 • تاریخ گرفتن مدرک : 1381/4/25
 • دکتری مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • تاریخ گرفتن مدرک: 1395/11/27

  زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

  طراحی و ساخت افزاره های نیمه رسانا، ساخت حسگرهای اکسید فلزی، ساخت مئارهای ابزار دقیق

  اطلاعات پژوهشی

  کارگاه های آموزشی