نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39398

39398


Untitled Document

مدیر گروه معماری

   

فاطمه محمد علی نژاد
مرتبه علمی: مربی
هیات علمی گروه معماری


 


 

اطلاعات تماس

 

گروه معماری ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   5780
ایمیل: