نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39363

39363


Untitled Document

سید سجاد موسی پور
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

گروه برق ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   5663
ایمیل :

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی : مهندسی برق - کنترل ، دانشگاه صنعتی مشهد

کارشناسی ارشد : مهندسی برق - کنترل ، دانشگاه تبریز

دکتری تخصصی : مهندسی برق - کنترل ، دانشگاه تبریز

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

  • {زمینه تحقیقاتی}
  • {زمینه تحقیقاتی}
  • {زمینه تحقیقاتی}

 

اطلاعات پژوهشی