نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39140

39140


Untitled Document

عبدالحمید صباحی
مرتبه علمی: مربی
هیات علمی گروه مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

مواد ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   5685
ایمیل:

 

سوابق تحصیلی

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه


اطلاعات پژوهشی