نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39160

39160


Untitled Document

داود پورویس
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

عمران ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   5660
ایمیل: davoodpoorveis@yahoo.com

سوابق تحصیلی

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

اطلاعات پژوهشی