نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38967

38967


Untitled Document

مهدی یگانه
مرتبه علمی: استادیار
هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اطلاعات تماس

{مهندسی مواد}، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 20-33330010-061 داخلی   {تلفن داخلی}
ایمیل: {m.yeganeh@scu.ac.ir/ myegane@ut.ac.ir}

 

سوابق تحصیلی

مهندسی متالورژی صنعتی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، 1386

مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه تهران، 1388

مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه تهران، 1393

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

  • خوردگی و حفاظت از مواد
  • پوشش های پلیمری
  • بازدارنده های خوردگی

 

اطلاعات پژوهشی