نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37010

37010


دکتر بیژن میرعمادی

دکتر مرتضی رزاز

دکتر علی عنایت

دکتر محمد محمودیان شوشتری

 

 

موسس دانشکده مهندسی

دوران ریاست: از سال 1358-1357

دکترای فیزیک از دانشگاه ویندسور کانادا

 


دوران ریاست: از سال 1364-1360

دکترای برق – دانشگاه سالفورد انگلیس

 


دوران ریاست: از سال 1365-1364

دکترای برق- الکترونیک از دانشگاه منچستر انگلیس

 


دوران ریاست: از سال 1367-1365

دکترای هیدرولیک آبهای زیرزمینی از دانشگاه ایالتی کلرادو آمریکا

 

دکتر علی سعیدیان

دکتر محمد سیروس پاکباز

دکتر سید عباس طباطبایی

دکتر عبدالنبی کوثریان

 

 دوران ریاست: از سال 1372-1368

دکترای برق-قدرت از دانشگاه نول  آمریکا

 

 

دوران ریاست: از سال 1375-1372

دکترای راه و ساختمان ژئوتکنیک از دانشگاه ایلی نویز امریکا