نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

32586

32586


معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی


 

 

دکتر اسماعیل حجاری

مرتبه علمی: استادیار

 

پست الکترونیکی:

e.hajjari@scu.ac.ir


تلفن:

06133330010 داخلی 5603