نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30172

30172


سوابق علمی –  پژوهشی دکتر سید محسن صدرالسادات زاده

مرتبه علمی: استادیار

اطلاعات تماس

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5683

فکس: 33336642-061

ایمیلm.sadrossadat@scu.ac.ir

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مواد از دانشگاهLinkoping  کشور سوئد

1390

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد از دانشگاه تهران

1370

کارشناسی مهندسی مواد گرایش ریخته گری از دانشگاه صنعتی اصفهان

1367

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه

عضو کمیته تحقیقات برق منطقه ای خوزستان

1392- تاکنون

عضو کمیسیون تخصصی انتشارات (علوم پایه، فنی مهندسی)

1392- تاکنون

مشاور معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

1382- 1381

مدیر امور پژوهشی و همکاریهای بین المللی دانشگاه شهید چمران اهواز

1381- 1376

معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

1375- 1372

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

ریخته ­گری و جوشکاری

متالورژی ثانویه فولادهای آلیاژی و کم آلیاژ

تحلیل اعوجاج و شکست قطعات صنعتی

تحلیل تنش های پسماند

شبیه سازی در ریخته گری و جوشکاری

روش های پیشرفته شناسائی و تحلیل ریز ساختار مواد

اطلاعات بیشتر