نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

32181

32181


سوابق علمی –  پژوهشی دکتر خلیل رنجبر

مرتبه علمی: استاد

 

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5682

 فکس: 33336642-061

ایمیل:k_ranjbar@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی مواد   ( Ceramics Matrix Composite, ZTA ) IIT- Bombay, India

1368-1372

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد IIT- Bombay, India

1366-1368

کارشناسی مهندسی مواد متالورژی صنعتی   IIT- Bombay, India

1362-1366

مسئولیت های اجرایی در دانشگاه

مدیر گروه مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

1376-1383و1386-1388

مدیر ارتیاط با صنعت دانشگاه

1391-1392

معاون پژوهشی دانشگاه

1392-1393

رییس کمیته فنی متناظر فولاد کشور ( TC-17 ) دو دوره متوالی

1389-1392

عضو هیات ممیزه دانشگاه

تاکنون

عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان

تاکنون

عضو کمیته علمی تحقیقات برق منطقه ای خوزستان

تاکنون

دبیر سمپوزیوم فولاد

1389

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

متالورژی پودر، آلیاژ سازی مکانیکی

آنالیز شکست قطعات صنعتی، خوردگی صنعتی

عملیات حرارتی

سرامیک های پیشرفته

فرایند های  FSP  و  FSW

آلیاژهای آلومینیم

اطلاعات بیشتر