نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30437

30437


آزمایشگاه تحقیقاتی نانوسیالات

 

سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر امین رضا نقره آبادی

شماره تلفن داخلی : 5678

نانوسیالات که از معلق سازی ذراتی با اندازه نانو درون سیال پایه ای مانند آب و روغن حاصل می شوند، دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که در سالهای اخیر موردتوجه پژوهشگران در حوزه های مختلف قرار گرفته اند. در آزمایشگاه تحقیقاتی نانوسیالات گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز، پژوهش هایی در ارتباط با انتقال حرارت در نانوسیالات و بهبود عملکرد دستگاه های حرارتی با بهره گیری از نانو سیال انجام می گیرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد. 


سامانه اندازه گیری ضریب انتقال حرارت جابجایی نانوسیال


با بهره گیری از یک سامانه آزمایشگاهی که در گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی و ساخته شده است، امکان اندازه گیری تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری و عدد ناسلت نانوسیال در لوله هایی با شکل و قطر مختلف تحت شرط مرزی شار ثابت فراهم شده است. 

    


سامانه فتوولتاییک - حرارتی با نانوسیال عامل

 

طراحی و ساخت یک سامانه فتوولتاییک - حرارتی صفحه تخت با هدف بهبود عملکرد حرارتی و الکتریکی سامانه با بهره گیری از نانوسیال به عنوان سیال عامل از دیگر فعالیت های گروه مهندسی مکانیک می باشد. در این سامانه با بهره گیری از نانو سیال درون سیستم خنک کننده و کاهش دمای سلولهای فتوولتاییک، عملکرد حرارتی و الکتریکی این سلولها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.