نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29859

29859


کارگاه جوشکاری و ورقکاری

 

متصدی کارگاه: آقای مهندس مجدم

شماره تلفن داخلی : 5694

مجموعه فعالیت های دانشجویان دراین کارگاه به سه بخش تقسیم می شود:

  • قطعه سازی: در این بخش، بوسیله ابزارهایی نظیر اره، سوهان، دریل و قلاویز قطعه ساخته می شود.
  • جوشکاری با برق (قوس الکتریکی): بر روی یک قطعه، نقطه ی جوش، خط جوش، جوش زیگزاگی و جوش هلالی ایجاد می شود. برای قطعات ظریف از جوش گاز (زر جوش) و مشعل، و برای قطعات ضخیم تر از قوس الکتریکی استفاده می شود.
  • ورق کاری: به کمک یک ورق به ضخامت حداکثر 1mm یک قطعه ساخته می شود.