نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29733

29733


سوابق علمی –  پژوهشی دکتر محمدرضا صفاریان

مرتبه علمی: استادیار

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-3330010-0611 داخلی 5676

فکس: 3336642-0611

ایمیل:mr.saffarian@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

1388

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شریف  ایران

1380

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه شهید چمران اهواز

1379

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

دینامیک سیالات محاسباتی

‌توربین گاز

مکانیک سیالات غیرنیوتنی 

حوضچه های ته نشینی

نیروگاه ها

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

شبکه های آب رسانی

انتقال حرارت

 

اطلاعات بیشتر

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

پایان نامه ها