نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29718

29718


سوابق علمی –  پژوهشی دکتر مرتضی بهبهانی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 20-3330010-0611 داخلی 5669

فکس: 3336642-0611

ایمیل:bnmorteza@scu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تهران

1380

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه تهران

1376

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه  صنعتی شریف

1370

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

مدلسازی رتبه کاسته جریان غیردائم

روش المان مرزی

حفاظت کاتدی

تحلیل آیرودینامیکی سازه ها

 

 

اطلاعات بیشتر

مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه های هدایت شده