نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

29716

29716


دکتر حمید محمد صدیقی

مرتبه علمی: استادیار

           

 

 

           

اطلاعات تماس

 

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

تلفن: 20-33330010-061 داخلی 5768

فکس: 33336642-061

ایمیل :h.msedighi@scu.ac.ir , hmsedighi@gmail.com , hmsedighi@yahoo.com  

 

سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه شهید چمران اهواز

1392

کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه شهید چمران اهواز

1386

کارشناسی گرایش طراحی جامدات از دانشگاه شیراز

1384

سوابق مدیریتی و اجرایی

مدیر داخلی و عضو هیئت تحریریه مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی دانشگاه شهید چمران اهواز (Scopus-Indexed)

 1393- تا کنون

عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی پارک علم و فناوری خوزستان

1394- تا کنون

عضو کمیته علمی و تخصصی سمپوزیوم جهانی مهندسی عمران WSCE 2017
 1395
عضو کمیته علمی و تخصصی کنفرانس بین المللی Robotics 2017 1396
عضو کمیته علمی و تخصصی همایش بین المللی مهندسی مکانیک کاربردی ایران 1395
 1395
عضو کمیته علمی و تخصصی اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی 1395 1395

مدیر گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

1393- 1394

مدیر امور پژوهشی، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه 

1394- تا کنون

عضو هیئت تحریریه مجله International Journal of Applied Mechanics (ISI-Indexed)   1396- تا کنون

دبیر تخصصی مجله (SIMULATION (ISI-Indexed

1395- تا کنون 

عضو هیئت تحریریه مجله IET Nanobiotechnology (ISI-Indexed) 

1395- تا کنون

عضو هیئت تحریریه مجله Microsystem Technologies (ISI-Indexed)   1395- تا کنون
دبیر تخصصی مجله (Metrology & Measurement Systems (ISI-Indexed
1395- تا کنون
دبیر مهمان - شماره مخصوص مجله (Journal of Nanomaterials (ISI-Indexed  1396
دبیر تخصصی مجله (IEEE Access (ISI-Indexed  1396- تا کنون
عضو هیئت تحریریه مجله Microelectronics International (ISI-Indexed)  1395- تا کنون

عضو هیئت تحریریه مجله "Journal Nano- and Electronic Physics

 1396- تا کنون

عضو هیئت تحریریه مجله "Walailak Journal of Science and Technology"  1395- تا کنون
عضو هیئت تحریریه مجله "Journal of Vibrations in Physical Systems "  1395- تا کنون

عضو هیئت تحریریه مجله "Nonlinear Science Letters A "

 1395- تا کنون

عضو هیئت تحریریه مجله "JSM Nanotechnology & Nanomedicine "

 1395- تا کنون

عضو هیئت تحریریه مجله "Journal of Experimental & Applied Mechanics "

 1395- تا کنون

عضو هیئت تحریریه مجله (International Journal of Simulation Modelling (ISI-Indexed

 1396- تا کنون

افتخارات و جوایز

پژوهشگر برتر، استان خوزستان
1396 
پژوهشگر برتر، دانشگاه شهید چمران اهواز
 1395 

پژوهشگر برتر جوان، دانشگاه شهید چمران اهواز

1394

دانش آموخته برتر دوره دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز

1393

پژوهشگر برتر دوره دکتری، استان خوزستان

1392

پژوهشگر برتر دوره دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز

1392

دانش آموخته برتر دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

1386

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

سیستم‌های میکرو/نانوالکترومکانیکی

نانو حسگرهای نوری و مغناطیسی

دینامیک غیرخطی

دینامیک آشوب

اطلاعات بیشتر

مقالات چاپ شده در مجلات

مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی

ResearchGate Profile

Google Scholar Profile